Hvad skete der i 2022

Information fra FDF om coronavirus/covid-19
Aktuel information. Nyeste information ses på FDFs hjemmeside www.fdf.dk.

Landslejr "FDF 2022 Landslejr" på Sletten.

FDFs 120 års jubilæum afholdes lokalt.

Medlemsservice etableres til kredsenes administration. Carla lukkes.

Landsmøde


Hovedbestyrelsen valgt på landsmødet.

Danmarks-Samfundet udgiver pjecen "Brug af faner og flag i kirken".

Stor satsning på fremtidens spejderhytter og kredshuse

 Den A.P. Møllerske Støttefond bevilger 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Bevillingen skal dels bruges til at udvikle fremtidens bæredygtige, minimalistiske og funktionelle hytter og kredshuse, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels til at støtte bæredygtig renovering af udvalgte hytter og kredshuse.

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.
Se 2023. og Renoveringspuljen

Nye kredse: Solsiden, Odense 14 Ansgar (ved sammenlægning af Odense 14 Thomas Kingo og Odense Ansgar.

Udgivelser: March og lejr og bøger på "papir".
Udgivne magasiner
Hovedbestyrelsen nedsatte i marts 2 arbejdsgrupper, der skulle undersøge FDFs medieforbrug. Det betød samtidig, at FLUX og BLUZ ikke udkommer i resten af året; FDF LEDEREN udkommer med én udgave i efteråret, mens Sille og Sigurd udkommer til de normale tidspunkter.

Medlemmer: 19.059. Kredsenes kredsledelser og formænd.
Kontingent: kr. 410,00.

Gå til Forrige år - næste år.

Information:
Corona/COVID-19: Sygdommen blev første gang registreret i november eller december 2019 i millionbyen Wuhan i Kina. Den spredte sig herfra hurtigt til hele Kina og senere til andre lande. Den 11. marts 2020, erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) COVID-19 som en pandemi (verdensomspændende epidemi).

Artikel nr. 2022 - oprettet 1. januar 2022 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg.