Poikien ja Tyttöjen Keskus

PTK: Poikien ja Tyttöjen Keskus.
Dannet i 1989 ved en sammenslutning af Poikien Keskus og Tyttöjen Keskus.
Poikien Keskus stiftet i 1919 (for drenge).
Tyttöjen Keskus stiftet i 1996 (for piger).


www.ptk.fi (engelsk udgave):

PTK is a national youth organisation providing services especially for the church youth work. PTK has 325 local parishes of the Evangelical Lutheran Church of Finland as members through which it reaches about 62.000 boys and girls aged 7–14 years and cooperates with 7000 volunteer young leaders. PTK has fifteen employees in four offices (Partaharju, Helsinki, Kurikka, Tievatupa). In addition to the central organisation PTK has five districts which operate quite independently.

PTK...

 • encourages girls and boys to live according to the Christian faith, works to strengthen their personal development and aims to improve the quality of work which concentrates on boys and girls aged 7-14
 • has been operating since November 1989 and continues the work of the former Christian Boys Association founded 1919 (reg. association 1946) and Christian Girls Association (founded 1966)
 • is a service organisation for Finnish Evangelical Lutheran Church
 • reaches about 62.000 boys and girls aged 7–14 years and cooperates with 7000 volunteer young leaders in the church parishes
Activities...

PTK

 • organises training for professional youth workers and volunteer club leaders in parishes
 • organises camps, events, hikes, tournaments, competitions, adventure days etc. in different parts of Finland at international, national and regional levels
 • takes part in the discussion in the Finnish society reminding of the importance of the age group 7–14 and their well-being
 • works in cooperation with other Finnish youth organisations

Dansk oversættelse

PTK er en national ungdomsorganisation der levere tjenester, især for kirkens ungdomsarbejde. PTK har 325 lokale sogne i den evangelisk-lutherske kirke i Finland som medlemmer, hvorigennem den når omkring 62.000 drenge og piger i alderen 7-14 år og samarbejder med 7.000 frivillige unge ledere. PTK har femten medarbejdere i fire kontorer (Partaharju, Helsinki, Kurikka, Tievatupa). Ud over den centrale organisation har PTK fem distrikter, som opererer helt uafhængigt.

PTK ...

 • tilskynder piger og drenge til at leve i overensstemmelse med den kristne tro, arbejder for at styrke deres personlige udvikling og har til formål at forbedre kvaliteten af arbejdet, der koncentrerer sig om drenge og piger i alderen 7-14
 • har været i drift siden november 1989 og fortsætter arbejdet i den tidligere Poikien Keskus grundlagt 1919 (registreret forening i 1946) og Tyttöjen Keskus (grundlagt 1966)
 • er en service organisation for den evangelisk-lutherske kirke i Finland
 • når omkring 62,000 drenge og piger i alderen 7-14 år og samarbejder med 7000 frivillige unge ledere i kirken sogne

Aktiviteter ...

PTK

 • organiserer uddannelse af professionelle ungdomsarbejdere og frivillige klubledere i sognene
 • arrangerer lejre, begivenheder, vandreture, turneringer, konkurrencer, eventyr dag osv. i forskellige dele af Finland på internationalt, nationalt og regionalt plan
 • deltager i diskussionen i den finske samfund minder om vigtigheden af aldersgruppen 7-14 og deres trivsel
 • virker i samarbejde med andre finske ungdomsorganisationer


  Medlem af European Fellowship og Global Fellowship.

  Noter:
  - Pioken (fi): drenge.
  - Tyttöjen (fi): piger.
  - Keskus (fi): center.

  FDF - Artikel nr. 214 - oprettet 1. december 2012 - ajourført - Udskriv
  © FDFs Visuelle Museum, Jomsborg
  Kilde: www.Ptk.fi.