KFUM-borgen i København
Gothersgade 115

Gothersgade 115
Rosenborggade
FDF-Depotet i kælderen hos Carl Lønberg
KFUM-borgen i København har været benyttet af FDF siden start af FDF i København i 1905, hvor bl.a. Københavns afdelingen i en årrække havde kontor.

FDF har holdt store møder i "borgen" ligesom kredsene har benyttet festsalen til store arrangementer.

En del af møder i forbindelse med sammenslutningen af FDF og KFUM-spejderne i 1921 blev afholdt i "borgen".

Carl Lønbergs herreekviperingsforretning (startet som Cravats & Underbeklædnings-Magasin) havde til huse i Gothersgade 115 i stueetagen. I kælderen var FDF-Depotet, Carl Lønberg havde forpagtet fra 1906 til 1964.

Bygningerne

KFUM-borgen består af 3 bygninger i København som opførtes af KFUM. Bygningen Gothersgade 115 er opført i 1898-1901, samtidigt med bygningen i Tornebuskegade (med indgang over gården fra Gothersgade) ved arkitekt Jens Christian Kofoed. I 1915-1917 tilføjes bygningen Rosenborggade 15-17 ved arkitekt Henning Hansen.

Stenhuggerarbejdet på den ældre bygning er udført af Hans & Jørgen Larsen. Indhugget i granitten over porten i Gothersgade ses teksten Kristelig Forening for Unge Mænd. Indgangspartiet i Rosenborggade er prydet af 4 granit-relieffer og over kælderhalsen sammensteds ses ligeledes et relief med teksten K F U M.

Henning Hansens fløj er fredet. I bydelsatlas er hele komplekset markeret med bevaringsværdi Høj.

Bygningernes brug

Fra år 1900 til 2003 har bygningerne været brugt som hovedkontor for KFUMs Soldatermission i Danmark. Der var desuden hotel og soldaterhjem til Livgardens kaserne ved Rosenborg slot.

Den 28. september 1910 lagde bygningerne hus til grundlæggelsen af KFUM-Spejderne i Danmark, under ledelse af Jens Grane.

Den 17. april 1937 blev festsalen benyttet til uddelingen af bronzeplaketter til de første 6 danske bloddonorer som havde givet blod 10 gange. Det var en fest for 300 donorer under ledelse af donorkorpsets formand (og spejder) Tage Carstensen. I 1965 blev bygningerne mod Tornebuskegade og Rosenborggade overdraget til Københavns Universitet. Disse var i brug indtil sommeren 2005 hvor Institut for Statskundskab flyttede til det nye Center for Sundhed og Samfund på det tidligere Kommunehospitalet.

I 2003 blev bygningen mod Gothersgade solgt af KFUMs Soldatermission, som flyttede sit hovedkontor til Fredericia.

I dag kaldes bygningen også Europa-Huset, idet Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark og Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark siden 2006 har haft til huse på adressen.
Huset har også fået en restaurant.

FDF - Artikel nr. 2813 - oprettet 21. januar 2014 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg
Kilde bl.a. Vort Forbunds Hostorie og Wikipedia.