Vore sommerlejre og hytter
Fra Danske Drenge i 1957

Fra 1955 til 1957 havde Danske Drenge en gennemgående historie på bagsiden der hed "Vore sommerlejre" - fra sommeren 1956 som "Vore sommerlejre og hytter". Nedenstående tekstuddrag og billeder er fra Danske Drenge i 1956.
Se sommerlejre beskrevet i Danske Drenge i 1955 og 1956.
Allerede i 1924 var der i Danske Drenge en beskrivelse af sommerlejre.

Oversigt over sommerlejre.

Egelund
 
Ejer: K 6.

Placering: Ganløse Eged i Nordsjælland.
(2015: Småsøerne 9, Ganløse, 3660 Stenløse).

Indviet i 1933.

(2015: Ejer: Den selvejende institution Egelund).

Hesselbjerg
 
Ejer: K 3.

Placering: Ganløse Hessel i Nordsjælland.
(2015: Hesselvej 66, Ganløse, 3660 Stenløse).

Bygget i 1956 i en skrænt.

(2015: Ejer: K 27).

Toppen
 
Ejer: Harndrup.

Placering: Fjeldsted bakker i de fynske alper.
(2015: Vindebjergvej 38, 5463 Harndrup).

1946 erhvervede kredsen en grund på 4 tdr. land. I 1948 gik man i gang med at bygge lejren ved forældres og interesserede venners hjælp.

Randsborg
 
Ejer: Vejle 1.

Placering: Høll fladstrand ved indsejlingen til Vejle fjord.

Lejren blev indviet i 1914.

Se Randsborg i Danske Drenge 1924.

Skibstedborg
 
Ejer: Ydby.

Skibsted fjord ca. 4 km fra Ydby.
(2015: Trankær Hole 8, 7760 Hurup Thy).

Skrænten
 
Ejer: Holbæk.

Placering: Lammefjordens nordkyst i Nordvestjælland.
(2015: Ærtebjergve 11 A, 4571 Gevninge).

I 1920erne byggede kredsen sammen med KFUM og KFUK i Holbæk "Enghytten" på et stykke jord stillet til rådighed af baron Zypten Adler på Dragsholm Slot.
Der forelå ikke noget skriftligt om brugsretten til jorden, så da baronen døde og Dragsholm overgik til staten, blev jorden solgt og kredsen stod uden en lejr.

Kredsen købte 3 tdr. land på Lammefjordens nordkyst og byggede Skrænten, som blev indviet i 1942.

Se Skranten i Danske Drenge 1924.

Hytten
 
Ejer: Høgild.

Placering: Ca. 8 km for Herning.

Nuværende lejr er bygget i 1950erne efter den gamle "Hytten" efter 20 års brug var næsten faldefærdig og så var den også for lille.

Skansen
 
Ejer: K 19.

Placering: Sydsiden af Ganløse Ore i Nordsjælland.
(2015: Mosevej, Ganløse, 3660 Stenløse).

Grunden blev erhvervet i 1933 og snart kom der en weekendhytte på grunden. Hytten blev indviet i 1935.
Lejren blev i årene 1951-1954 fik lejren en gennemgribende reparation.

Episode under besættelsen.

Junglehytten
 
Ejer: Odense 5.

Placering: Sdr, Nærå Hestehave ca. 14 km fra Odense.
(2015: Hestehavevej 19, 5792 Årslev).

I 1937 købte kredsen et smukt bindeværkshus, som blev ombygget til lejr, som blev indviet i 1938.

Lejren blev benyttet meget og 1954-1955 blev den ombygget og restaureret og kom i tiptop stand.

Tjørnebakken
 
Ejer: K 12.

Placering: Sydsiden af Ganløse Ore i Nordsjælland.
(2015: Mosevej, Ganløse, 3660 Stenløse).

I 1927 blev grunden købt og i 1929 byggede førere, drenge og forældre et lejrhus.

Blokhuset
 
Ejer: Hellerup.

Placering: Frederiksdals Storskov nær Furesøen.
(2015: Frederiksborgvej 107, 3500 Værløse).

(2015: Ejer: KFUM-spejderne, Hellerup Gruppe).

Olufsborg
 
Ejer: Horsens 2.

Placering: Sondrup ca. 15 km øst for Horsens på nordsiden af fjorden.
(2015: Sondrupvej 58, 8350 Hundslund).

Siden 1908 havde kredsen stanlejr på grunden. Første lejrbygning var en barak på ca. 5 x 6 meter.Det havde oprindeligt været keglebanehus ved en kro.
I 1912 ønskede ejeren af grunden at sælge den og kredsens formand, pastor Thordur Tomasson købte personligt grunden, som han overdrog til kredsen for 300 kroner.

"Keglehuset" blev for lille og i 1918-1920 opførte man det nuværende Olufsborg opkaldt efter kredsfører Oluf Kristensen. Olufsborg er blev ududet og ombyttet i 1935 og 1951.

Se Olufsborg i Danske Drenge 1924.

Stavnsholt
 
Ejer: K 13.

Placering: I Bregnerød nord for Furesøen.
(2015: Stavnsholt Gydevej 86, 3460 Birkerød).

"Huset" blev indviet ved kredsens 25 års jubilæum i 1931.

I 1956 blev lejren forbedret med bl.a. elektrisk lys.

Skjoldhytten
 
Ejer: Ordrup.

Placering: Tokkekøb Hegn ca. 7 km syd for Hillerød.
(2015: Kongevejn 84, 3450 Allerød).

Lejren blev bygget med frivillig arbejdskraft og kunne indvies i maj 1938.

(2015: Ejer: Mørkhøj).

Gryden
 
Ejer: K 27.

Placering: Ved Søndersø i Værløse.
(2015: Stien 11, 3500 Værløse).

Indviet i maj 1957 efter frivilligt arbejde af fædre, førere og gode venner.
Tegningerne i lejren var stillet til rådighed af arkitekt Holger Jensen, som også tegnede kredsens sognekirke Lundehuskirken.

Da K 27 købte Hesselbjerg blev Gryden solgt til F. 6.

Egebjergene
 
Ejer: K 26.

Placering: Egebjeergene ved Hareskoven.
(2015: EGHOLM, Tranemosevej 31, 2750 Ballerup).

Indviet i 1957. De gamle vikingehuse og indianernes tee-pee har inspireret arkitekten, da han skulle tegne lejren.

Hagensborg
 
Ejer: Skive.

Placering: Ved Skive fjord ca. 7 km fra Skive.
(2015: Furvej 48, 7800 Struer).

En barak fra blev erhvervet og i et ½ år stod bestyrelse, fædre, førere og væbnere ryg og ryg i et vældigt slid. Der var stor velvilje blandt Skives forretnings- og håndværkerstand i form af materialer til særlig billig pris. Alt blev færdigt så lejren kunne indvies i 1950.

Solsbækhytten
 
Ejer: Sæby.

Placering: Ca. 6 syd for Sæby lige ud til Kattegat.
(2015: Flakvej 14, 9300 Sæby).

Bygget i 1933 og udvidet i 1949 med en tidligere flygtningebarak.

Gjeller Odde
 
Ejer: Thyborøn.

Placering: Gjeller Odde i Limfjorden.
(2015: Gjelleroddevej 159, 7620 Lemvig).

Ka'hytten
 
Ejer: F. 6.

Placering: Stien 11, 3500 Værløse.

Indviet i maj 1957 som K 27s "Gryden".
F. 6 købte lejren, da K 27 købte Hesselbjerg.

Sommerlejre beskrevet i Danske Drenge i 1924, 1955 og 1956.

FDF - Artikel nr. 2928 - oprettet 17. april 2015 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg