Tidstavle
FDF 1902-2018

Ved FDFs 60 års jubilæum i 1962 udgav DANSKE DRENGE en tidstavle om FDF i 60 år. Med skyldig hensyn til redaktionen af Danske Drenges tidstavle har FDFs Visuelle Museum dels omskrevet en del af tidstavlen dels dels ført den op til 2018.

De omtalte begivenheder kan der læses mere om i FDFs Visuelle Museum.

Oversigt 1902-1909 - 1910-1919 - 1920-1929 - 1930-1939 - 1940-1949 - 1950-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1979 - 1990-1999 - 2000-2009 - 2010-2019 - 2020-

1902

FDF stiftes 27. oktober af den 21 årige Holger Tornøe
1903

Åbningsmøde den 14. februar
1904

FDF har badeanstalt på Kalvebod Brygge i København
1905

FDF bliver landsforbund - første kredse udenfor Frederiksberg
1906

Første hold i landkoloni på Jomsborg
1907

DANSKE DRENGE udkommer
1908

Holger Tornøe besøger Boys' Brigade i England
1909

Ludvig Valentiner bliver FDFs formand - Førerbladet udkommer
1910

FDFs fane med rigsvåben indvies - Sveakorpset på FDFs første udenlandstur
1911

Flere kredse opretter 4. klasse, der dyrker lejrsport m. v. i grønne
1912

Et hold sektionsførere deltager i de olympiske lege i Stockholm
1913

Axel Bang som forbundssekretær og Erik Christensen som centralsekretær i København
1914

FDF-digteren Rudolf Bruhn udsender sin første FDF-drengebog
1915

"Den grundlovgivende forsamling" reviderer FDFs grundlov - Første sektionsførerstævne af holdes i Vejle
1916

FDF får kontor Valkendorfsgade - March- og lejrsangbogen udkommer for første gang
1917

FDF etablerer Danske Drenges Boghandel
1918

Den spanske syge hærger - FDF opretter hjælpetjeneste
1919

Væbneridrætten indføres og med den den grå bluse til væbnerne
1920

Genforening - stortur til Sønderjylland
1921

KFUM-spejderne er i et halvt år sammensluttet med FDF
1922

Landet inddeles i distrikter
1923

1. instruktionslejr ved Himmelbjerget
1924

Poul Schou ansættes som forbundssekretær - FDF sælger Vaskebjørn sæbe
1925

1. landsorkesterstævne i Aarhus
1926

1. Marselisborglejr - Drengenes udstilling om FDF vises landet rundt
1927

FDF fylder 25 år. Holger Tornøe og Ludvig Valentiner blever riddere af Dannebrog
1928

FDF køber grund ved Himmelbjerget. Den får senere navnet Sletten
1929

Gymnastikken er en væsentlig del af FDFs arbejde
1930

1, kammeratskabslejr på Sletten - FDF agiterer for flere medlemmer
1931

Orkesterstævne i Vejle
1932

2. Marselisborglejr
1933

Uniformsforbudet betyder, at de store drenge og førene ikke må bære forbundsdragt (ophæves i for FDF i 1934)
1934

Historien om F.D.F. udkommer. -Hvidbluserne bliver til pilte og får grønt tørklæde
1935

Orkesterstævne i Aalborg
1936

Førernes bog om Væbneridræt udkommer
1937

3. Marselisborglejr
1938

FDF-skjoldet rentegnes
1939

Slettehytten indvies - Orkesterstævne i København
1940

FDFs Depot oprettes hos Carl Lønberg - Pogearbejdet bliver officielt i FDF og pogene får blommefarvede tørklæder
1941

Kammeratskabslejr på Klinteborg - Missionudvalget nedsættes med motto "forbøn og offer"
1942

Første LAPAKU - Bavnelejre i stedet for Marselisborglejr
1943

Luftværnsmærker til førere og store drenge, der kunne hjælpe ved luftalarmer
1944

Forbundskontoret udsendte forbønsliste for førere, der var fængslet af besættelsesmagten eller sendt i koncentrationslejre
1945

11 førere midster livet under den tyske besættelse af Danmark
1946

Kammeratskabslejr på Klinteborg - Orkesterstævne i Odense med besøg af kronprins Frederik
1947

Kong Frederik IX bliver protektor for FDF
1948

De allierede besættelsesmyndigheder giver tilladelse til start af FDF-arbejde i Sydslesvig
1949

FDF får eget hus på Hjalmar Brantings Plads i København
1950

3. LAPAKU - landsorkesterstævne i Aarhus
1951

FDFs sejlende enheder må benytte splitflag med søkorpsmærke
1952

FDF fejrer sit 50 års jubilæum - 5. marselisborglejr
1952

FPF stiftes - Se FPFs tidstavle
1953

Indkaldte FDFere må bære FDFs emblem på uniformen
1954

Poul Schou bliver FDFs formand - Orkesterstævne i Sønderborg
1955

Tamburkorps vinder frem i mange kredse
1956

Ved Ungarnshjælpen donerer FDF 33.333 25 ører. 33.333 er det største medlemstal i FDF
1957

6. Marselisborglejr
1958

Kammeratskabslejr på Sletten. Holger Tornøe og Lusvig Valentiner og bor på Æblegården
1959

Willy Gravesen bliver generalsekretær - Agitationskompagnen UEFFEN eller FDFEN
1960

Nyt reglement for den grå forbundsdragt indfører seniortørklæde
1961

Nordisk samarbejde med Ansgardförbundet i Sverige og Poiken Keskus i Finland
1962

7. Marselisborglejr
1963

FDF: 5. LAPAKU
FPF: Vork købes - 1. LAPAKU
1964

FDF: Landsorkesterstævne i Aalborg - FDF-Depotet flytter som FDFs egen butik til Hjalmar Bratings Plads
FPF: Ny forbundsdragt
1965

FDF: Landsdelssekretærordningen indføres
FPF: Landslejr på Vork
1966

FDF: 6. LAPAKU - Senioruniformen indføres
FPF: Musse Windeløw bliver formand
1967

FDF: 8. landslejr, Julsølejren på Sletten - FDFs stifter Holger Tornøe dør
1968

FDF: Landsmødet beslutter at FØRER skal erstattes af LEDER - Senioruniformen må benyttes af lederne - 7. LAPAKU 1968-1969
1969

Mange "fælleskredse" skyder frem
FDF: Silkeborg Højskole indvies - Landsmusikstævne i Odense
1970

FDF: Ny forbundsdragt med trøjer i klassefarver
FPF: Helle Pedersen bliver formand og Signe Larsen bliver generalsekretær - Landslejr "Blomsterlejren" på Vork
1971

FDF: FØRERBLADET bliver til LEDEREN - Landstamburstævne i Næstved - FDF-arbejde i Grønland
FPF: Bladet FØRERNYT bliver til LEDERNYT - Pigerne i fælleskredse må benytte FDFs forbundsdragt med FPF-skjold
1972

FDF: Dronning Margrethe II bliver protektor - Julsølejr "Tre tiders lejr - alle tiders lejr" på Sletten - J. D. Bitsch-Larsen bliver formand
1973

FDF: Grønlandsekspedition med eget poststempel - Slettehytten brænder
1974

FDF og FPF bliver ét landsforbund, FDF/FPF - nu hedder vi FDF/FPF - Henning Iburg Andersen bliver formand - Landsmusikstævne i Hillerød - GLIMT afløser Danske Drenge
1975

Erik Hübertz bliver generalssekretær
1976

Julsølejr "Fri så det mærkes" på Sletten
1977

Jubilæum: FDF fylder 75 år og FPF 25 år - Jubilæumsmønt i sølv og bronze udgives - Agitationsvognen kører landet rundt
1978

Landsmødet vedtager at oprette efterskoler - FRØ, FPFs historie 1952-1977
1979

Landsmusikstævne i Fredericia
1980

Knud Munksgaard bliver formand
1981

Julsølejr 81 ... det er der mening i
1982

FDF/FPF topper med 40.601 medlemmer - FDF-Depotet skifter navn til HJALMAR
1983

GÅ BØRM GLADE vandreprojekt til fordel for missionsprojektet Arcot i Indien
1984

Landsmusikstævne i Esbjerg
1985

Sommerlejren er et af FDF/FPFs største og beste aktiver
1986

JULSØ 86 - Helga Kolby Kristiansen bliver formand
1987

Sangbogen SYNG BLÅT udkommer
1988

Piltelandsstævne "Piltiaden" på Sletten - Ny forbundsskjorte indføres
1989

Landsmusikstævne i Herning "Det er blåt musik"
1990

Tage Kleinbeck bliver generalsekretær - "Børn vælter byen" i København
1991

Landslejr '91 "Slip livet løs" - Rysensteen indvies og forbundskontoret flytter hertil
1992

90 års fødselsdag - Festligheder over hele landet - Jubilæumskoncert i Aalborg - Historiebogen "På livet løs" udkommer
1993

Piltelandsstævne "En verden af pilterier" - Aalborg Søkreds skib, Jens Krogh kommer på frimærke
1994

Landsmusikstævne i Hvidovre - Preben Siggaard bliver formand
1995

Vi hedder nu FDF og benytter kun FDF-skjoldet (vedtaget i 1994)
1996

Landslejr '96 "Gudernes Kamp"
1997

Blånet, FDFs hjemmeside mm. startes
1998

Mange bl. a. forældre bliver ledere i FDF i disse år
1999

FDF MUSIK '99 i Herning
2000

Thomas Johansen bliver generalsekretær - FDF-sangbogen udkommer - HJALMAR skifter navn til FDF-Butikken
2001

Julsølejr "Kraftens folk"
2002

FDF bliver 100 år - Fejres over hele landet
2003

Ulrich Piltoft bliver generalsekretær - KFUM-spejder får korpskontor i Rysensteen - KFUM-spejderne og FDF etablerer fælles butik 55°Nord
2004

MUSIK 2004 FDF I SPIL i Aalborg
2005

Landkolonien Jomsborg, FDFs første sommerlejr fylder 100 år
2006

Julsølejr "Nye sider"
2007

Væbnermesterskaber er nu en årlig tradition
2008

Seniorfestival, seniorcity afholdes årligt for FDFs seniorer
2009

Årets missionsprojekt er "Salam" i Ægypten, projekterne går over 2 år
2010

Ny forbundsskjorte indføres - Slogan "Vi tror vi kan"
2011

Landslejr på Sletten, som åbnes af dronningen, FDFs protektor
2012

FDF fylder 110 år - Jubilæumsfest i Fredericia - Jonas Kolby Kristiansen bliver formand
2013

Morten Skrubbeltrang bliver generalsekretær - FDF-skjoldet får nyt udseende
2014

Missionsprojektet Minglabar Myanmar begynder og skal foregå i 4 år
2015

FDF-skibene Jens Krogh og Skibladner II deltager i kapsejladsen Tall Ships Races
2016

Landslejr på Sletten - March og lejr sangbogen fylder 100 år
2017

FDF sætter fokus på legen
2018

Rasmus Agergaard Pedersen bliver generalsekretær - FDF-skjoldet får nyt udseende
2019

Ny landsforbundsfane med det nye skjold. - FNs 17 verdensmål bliver en del af FDFs arbejdsstof.
2020

Dorte Fog bliver formand. - Corona pandeminier hærger hele verden og giver udfordringer til FDF-arbejdet.

Redaktion og tilrettelæggelse Ole Hansen, tekst og illustrationer Ole Hansen.

Danske Drenges tidstavle fra 1902 til 1962
FPFs tidstavle fra 1951 til 1962
Frederiksberg/Jomsborgs tidstavle fra 1900

FDF - Artikel nr. 3339 - oprettet 7. oktober 2019 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg