Tidstavle
Frederiksberg/Jomsborg

Ved FDFs 60 års jubilæum i 1962 udgav DANSKE DRENGE en tidstavle om FDF i 60 år.
Denne tidstavle fortæller om FDF på Frederiksberg fra 1900 og frem; hvad der skete det pågældende år eller hvad man kunne opleve; en gang imellem også om hvad der skete uden for Frederiksberg og Jomsborg.

De omtalte begivenheder kan der læses mere om i FDFs Visuelle Museum under Frederiksberg/Jomsborg.

Oversigt 1900-1909 - 1910-1919 - 1920-1929 - 1930-1939 - 1940-1949 - 1950-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1989 - 1990-1999 - 2000-2009 - 2010-

1900

Holger Tornøe var søndagskolelærer ved Sct. Lukas kirke, det var her han fik idéen til FDF.
1901

Holger Tornøes idéer til Frivillig Drengeforbund blev skrivet i stilehæfter, som nu opbevares på Ridsarkivet.
1902

FDF stiftes 27. oktober af den 21 årige Holger Tornøe, der bliver formand for FDF.
F. 1 oprettes i Sct. Lukas sogns 1. distrikt.
1903

Åbningsmøde den 14. februar.
F. 2 oprettes i Sct. Lukas sogns 2. distrikt (lukker i 1992) og F. 3 i De Classenske boliger (lukker i 1903).
1904
Alle drenge bar den hvide forbundsdragt. På venstre arm var skjoldet og vikler. Mellem viklerne og skjold stod kredsnummeret. Orkesterdrengene havde røde vikler og M.S. som kredsbetegnelse.
1905

Thorvaldsminde på Jomsborg bygges.
F. 3 oprettes i Frederiksberg sogn (lukker i 2004).
1906

Frederiksbergbannet indvies.
Første kolinihold på Jomsborg.
F. 4 oprettes i Frederiksberg sogn (til F. 1 i 1909) og F. 5 i Mariendals sogn.
1907

Kolonideltagerne havde køkkentjans på Jomsborg under kyndig vejledning af koloniens økonoma. Inden koloniopholdet var der undervisning på køkkenskolen på Solbjergvejens kommuneskole.
1908

Bjørnebo indvies.
Ludvig Valentiner bliver formand for Frederiksberg Afdelingen.
F. 1 flytter til det nye Solbjerg sogn.
1909

F.D.F. udenfor København samles i Sjællands Central med Ludvig Valentiner som centralformand.
1910

Charles Mourier bliver formand for Frederiksberg afdelingen.
På Jomsborg er der gang i mange aktiviteter og gøremål.
1911

F. 4 oprettes i Godthåbs sogn.
1912

Hans Fr. Hansen fra F. 5 bliver formand for Frederiksberg Afdelingen.
1913

Hallo! - Siden 1910 var det muligt at ringe til Jomsborg på nummeret Kulhuse 11.
1914

3. kolonihold blev kaldt hjem da verdenskrigen startede. Holdet rejste stenen med 6-8.1914. Førerne blev indkaldt til sikringsstyrken.
1915

FDFs grundlovgivende forsamling på Frederiksberg Slot. Sjællands Central afløser Øerne Central, Hans Fr. Hansen bliver formand for centralen og får samtidig sæde i FDFs Hovedbestyrelse.
1916

Fra FDFs start havde drengene hvid bluse, mens førerne bar kasket til almindeligt tøj. På kasketten var føreremblemet samt stjerne og egeløv, der fortalte om førerens "rang". Her en delingsfører i sommerudgave.
1917

S. B. Damsholt fra F. 3 og F. 4 ansættes som leder af Danske Drenges Boghandel og Forlag.
1918

Holger Tornøe redegør for forskellen mellem landkoloni og sommerlejr i Førerbladets novembernummer.
1919

Førerbarakken opføres og er gengivet på en af platterne i spisesalen.
FDF indfører væbneridrætten.
1920

Tegneren Viggo Bang var efter væbneridættens indførsel med til at udforme den grå forbundsdragts form og farve. Viggo Bang havde relationer til F. 5 og var havde hæderstitlen "Kredsfører under landsforbundet".
1921

Lige siden FDFs start har Frederiksberg Afdelingen haft sin egen orkesterkreds. Tubaen med ingraveringen "Frederiksberg Afdelingen Instrument no. 4" findes i dag på FDF Museet på Jomsborg.
1922

Landkolonibestyrelsen skænker en bordklokke til spisesalen.
Storkøbenhavns Distrikt oprettes og frederiksbergkredsene tilsluttes dette.
1923

Førere fra Frederiksberg er med til at oprette FIU (Frederiksberg Idræts Union).
Drengebogsforfatteren Gunnar Jørgensen skriver Jomsborgsangen "Mellem Gran og grønne Skrænter".
1924

Marius Vandborg fra F. 1 bliver indvalgt i FDFs Hovedbestyrelse og bliver landsforbundets kasserer. Vandborg var året før blevet forretningsfører for Jomsborg.
Gunnar Jørgensen skriver Jomsborgsangen "Stolte Borge - støbt i sten".
1925

Jomsborg nabo Bautahøj arvede Holger Tornøe efter sin far og etablerede her "Hornsved Rekreation- og Badested".
1926

F. 1 påbegynder arbejde i Lindevangs sogn.
1927

Mellemgangen mellem Thorvaldsminde og køkkenbygningen opføres.
1928

Poul Emil Holm fra F. 1, F. 2 og F. 3 indvælges i FDFs Hovedbestyrelse.
1929

Einar Torsting fra F. 1 bliver formand for Frederiksberg Afdelingen.
Kredsene bliver "selvstændige" og får egen kredsbestyrelse.
1930

Hans Fr. Hansen udgiver bogen "Jomsborg gennem 25 aar"
Drengebarakken opføres det var den tidligere Grøndalskirkebarak.
1931

Køjerne stod tæt i den nye drengebarak.
1932

Paul Fr. Busk fra F. 3 bliver forbundssekretær.
Babygolfbanerne etableres på Jomsborg.
1933

Rigsdagen indfører uniformsforbud i Danmark. Væbnerne må ikke bruge den grå bluse; man går med almindelige skjorter og væbnertørklædet, hvor der på snippen bliver syet et FDF-skjold.
1934

Frederiksberg Afdelings bestyrelse, der har det overordnede ansvar for kolonien besøger her Jomsborg.
1935

Indbydelse til sommerens lejre på Jomsborg.
1936

På skolehjemmet Løjtegård på Aamger oprettes en FDF-kreds. I 1938 flytter kredsen til Søndre Fasanvej og kredsen skifter navn til F. 8. Kredsen lukker i 1945.
1937

"Kom lad os få lidt varme .." herved pejsen i Thorvaldsminde. Bordklokken og "kirkeskibet" ses.
1938

Storkøbenhavns Distrikt besøger Jomsborg en sommersøndag.
1939

Frederiksberg har 5 "almindelige" kredse og 1 skolekreds med tilsammen 573 medlemmer.
1940

F. 5 starter søkorpsafdeling med skibet Willy Thielfeldt.
1941

Poul Høy-Jensen fra F. 4 bliver forbundssekretær.
På Jomsborg bygges tilflugtsgave i forbindelse med 2. verdenskrig.
1942

FDF Samvirket stiftes på Frederiksberg.
1943

FDF Samvirket starter SAGA (FDF Samvirkets Atletik- og Gymnastik Afdeling).
1944

F. 7 starter i Sct. Thomas sogn.
1945

Efter 2. verdenskrig tog mange FDFere til Sydslesvig, som oftes lærere. FDF-arbejde blev startet mange stede. Paul Dencker Knudsen senere F. 6 arbejdede i transportsektionen, han blev kredsfører i Flensborg 1.
1946

Interiøret af Thorvaldsminde.
1947

Holger og Carla Tornøes Fond oprettes den 27. oktober, hvor Holger Tornøe overdrog sin ejendom "Bautahøj" til fonden.
Oluf J. Skjerbæk fra F. 5 og Einar Torsting fra F. 1 bliver medlemmer af FDFs Forbundsråd.
1948

Lille Bautahøj bygges efter tegninger fra Holger Tornøe. Huset bliver hans hjem til han dør i 1967.
1949

For andet år arrangerer FDF Samvirket lejr for dårligt stillede familjer på Jomsborg.
1950

F. 6 oprettes i Flintholm sogn.
1951

F. 5s sejlsportsklasse får lov til at føre splitflag med søkredsmærke.
1952

FDFs 50 års jubilæum fejres med en parade foran Frederiksberg Slot med kredse fra Storkøbenhavn og det meste af Sjælland.
1953

Frederiksberg Distrikt oprettes ved deling af Storkøbenhavns Distrikt. Sigurd Christensen bliver distriktsleder, han har side 1951 være gruppeleder i Storkøhavns Distrikt. Distriktet bruger den rød-hvis-røde tørklædering.
1954

"Holger Danske", Jomsborgs travalje.
1955

Jomsborg fejret for 50 året for lejrens grundlæggelse med en storstilet fest på Frederiksberg Rådhus.
1956

Frederiksberg Distrikt når sit største antal medlemmer på 1019.
1957

Altersæt til brug ved altergang i skovkirken. Kalken er en gave fra F. 2 i 1952.
1958

Bæltemærke uddelt på Jomsborg efter 1955.
1959

"Alle gode gaver ...". Spisesalen havde 3 tavler med bordvers til morgen, middag og aften. Tavlerne var en gave fra F. 2 til Jomsborgs 50 års jubilæum i 1955.
1960

Jomsborg er aktiv i disse år med arrangementer på Frederiksberg Rådhusplads i forbindelse med Børnehjælpsdagen.
1961

Mogens Christiansen fra F. 3 bliver distriktsleder.
1962

Landsforbundet fejrer FDFs 60s dag med officielle fest i Frederiksberg Rådhushal. Tronfølgeren, prinsesse Margrethe er æresgæst.
1963

Sovesalsbygningen står færdig. Festlig indvielse med FDFs stifter Holger Tornøe i spidsen.
1964

F. 8 starter som skolekreds på Frederiks Barfods Skole. Lukker i 1967.
1965

Billedheftet om Jomsborg udkommer i 1963.
1966

Sandstenstavle for enden af sovesalbygningen med Tornøes vers om Jomsborg fra 1924. Opsat i 1963.
1967

Bademasten, hvor flaget blev sat, når det var tilladt at bade. Når flaget blev taget ned skulle man komme op.
1968

Skipper er leder for et lejrhold. I starten kaldte man dem landkoloniinspektør eller kolonichef. I 1977 kom den første kvindelige skipper og derefter kom der flere.
1969

Skovkirken, et fast samlingspunt for gudstjenester på Jomsborg; flot i birketræ, men disse bjælker holder kun i ca. 5 år, så der har været en løbende udskiftning.
1970

Erik Jørgensen bliver distriktsleder.
Første FPF-kreds på Frederiksberg: FPF Mariendal oprettes i Mariendal og Godthåbs sogne.
1971

Den nye forbundsdragt fra 1970 vinder indpas i kredsene.
1972

FDF Museet oprettes i anledning af FDFs 60 års jubilæum. Første udstilling er på Storkøbenhavns lederskole på Søndermarks skolen.
Fra 1973 til 1980 har museet udstilling på Thurøvej.
1973

Frederiksberg distrikt afholder lederskole sammen med Vesterbro og Østerbro Distrikter.
1974

FDF og FPF sammensluttes til FDF/FPF.
Leif Kastberg fra F. 3 bliver distriktsleder.
Gunnar Starup-Hansen fra F. 5 indsuppleres i FDFs Hovedbestyrelse som kasserer.
FPF Sct. Lukas oprettes i Sct. Lukas sogn.
1975

F. 8 startes i Sct. Markus sogn, fra 2008 F. 8 Søkreds
F. 2 og FPF Sct. Lukas sammenlægges til fælleskreds.
1976

Spisesalen indviet i 1974 set fra søsiden.
1977

Leif Kejser Larsen fra F. 3 bliver landsdelssekretær i landsdel 7.
FPF-kredsene Mariendal og Godthåb opstår ved deling af FPF Mariendal.
1978

Erik Rasmussen fra F. 1 bliver distriktsleder.
1979

Distriktsrådets brevpapir.
1980

FDF MUseet flytter til Jomsborg med en lille udstilling i Riddersalen, resten af museumseffekter og arkiver står i flyttekasser i 1989.
1981

Skovkirken udøres i trykimprægnerede brædder og i galvaniseret jern.
F. 6 holder sommerlejr i 4 uger.
1982

Jomsborgs køkken.
1983

Udsmykningen i spisesalen er bl. a. platterne, der fortæller om Jomsborgs historie.
1984

I "glasburet" i sovesalsbygningen er opsat et relief. En gave fra sovesalsbygningens entreprenør Poul Haagensen. Relieffet er fremstillet af Knud Kyhn i 1944.
1985

Jomsborg har siden sin opførsel udsendt en årlig beretning. Her er beretningen med indbydelse til Jomsborgdagen.
1986

Spisesalsplatte, der viser aktiviteter ved stranden.
1987

De to kæmpe, hvoraf den ene er en jættestue, som blev udgravet for over 100 år siden.
1988

På FDFs landsmøde vedtages en ny forbundsdragt, som bliver udskiftet de følgende år. Distriktsstaben får sin egen "kredsbetegnelse" over venstre lomme"
1989

Bjørnebo totalrenoveres. FDF Museet flytter i egne lokaler i stueetagen med permanente udstillinger.
1990

Frederiksberg Distrikt tager initiativ til Børn vælter byer, som er et weekendarrangement for FDF på Sjælland og omliggende øer.
1991

Flere kredse på Frederikberg har store tamburkorps.
1992

FDF i København og på Frederiksberg fejrer FDFs 90 års jubilæum i Frederiksberg Rådhushal.
1993

Den årlige Jomsborgdag starter med flaghejsning. I 1963 var flagbastionen blev renoveret og den første som hejste flaget var FDFs stifter Holger Tornøe.
1994

Nu er vores navn FDF - Frivilligt Drenge-Forbund og vort mærke er FDF-skjoldet.
1995

Jomsborg 90 års fødselsdag.
Erik Rasmussen udgiver bogen "En koloni idé fødes ...".
1996

F. 5 og FPF Mariendal bliver i 1995 til én kredse "F 5 Mariendal".
1997

Dinogyngen. Gave fra F. 3. Navnet skyldes udformningen som en DINOsaurer.
1998

Trappen til Shelterpladsen. Fremstillet af egetræ af produktionsskolen i Skibby.
1999

Aftenstemning på shelterpladsen.
2000

Frederiksberg deltager på Storkøbenhavns Lederskole sammen med de københavnske kredse.
2001

FDFs protektor, dronning Margrethe II besøger FDF Museet på landslejren.
2002

FDF fejrer sit 100 års jubilæum. Frederiksberg Kommune opkalder en vejstykke nær Holger Tornøes hjem for "Holger Tornøes Passage".
På Jomsborg afsløres en jubilæumsplatte til spisesalen.
2003

Frederiksberg Netværk oprettet i 2002 træder i funktion med Erik Rasmussen som netværksformand.
2004

Frank Allan Walther fra F. 4 indvælges i FDFs Hovedbestyrelsen og bliver landsforbundets kasserer i 2010.
2005

Landkolonien fejrer 100 for sin bestående.
2006

Klokkestabel fra 2005.
2007

Bjørnebo totalrenoveres, så bygningen flot kan fejre sin 100 års jubilæum i 2008.
2008

Relief af Holger Tornøe afsløret på gavlen af sovesalsbygningen på Jomsborg.
2009

FDFs Visuelle Museum; en afdeling af FDF Museet går på "nettet", så alle får mulighed for opslag.
2010

FDF får ny forbundsdragt.
O!O flytter til Jomsborg: Out in October er et arrangement for væbnere og seniorvæbnere øst for Storebælt.
2011

Toilet og baderum beygges til for enden af sovesalsbygningen.
2012

Relief med Jomsborgs navn sættes op på spisesalsbygningen og byder alle velkommen ved ankomsten. I 2017 flyttes relieffet til den nye spisesalsbygning.
2013

FDF udsender en ny designguide, hvor bl.a. FDF-skjoldet er ændret.
2014

Erik Rasmussen arbejder på bogen "Arkitekten", hvor FDFs stifter Holger Tornøe portræteres. Bogen udgives i 2016.
2015

Naboejendommen Højstedhus erhverves.
2016

Jomsborg lukket hele året, mens den nye spisesalsbygning opføres.
2017

Ny spisesalsbygning indvies.
Ny kop og pin.
2018

FDFs landsmøde vedtager en nyudformning af FDF-skjoldet..
2019

Nye stofskjolde sendes ud til alle medlemmerne i kredsen, så det nye FDF-skjold kommer på forbundsdragten.

Redaktion og tilrettelæggelse: Ole Hansen og Erik Rasmussen.

Danske Drenges tidstavle fra 1902 til 1962
FDFs tidstavle fra 1902

FDF - Artikel nr. F195 - oprettet 22. oktober 2019 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg