K 12 Amagerbro

Oprettet: 18. august 1905.
Kredsen var med til at stifte Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund den 5. november 1905
Christianshavn til 1909. Tilhørte ved starten Christianshavns sogne.

Sogn: Nathanael i Københavns Kommune.
Se note om kredsens tilhørsforhold i 1914.

Landsdel: Landsdel 8.
(Distrikt: Amager.)

Lejr: Tjørnebakken.

Kredsbillede

Kredsførere: Traulsen (1907)
Villy Zachariae(1908)-1909K 13
Sigurd Bjørner 1909-1911Københavns Central, Odense og Helsingør
Vindeballe (1911)
Aage Rostrup
1912 FDFs Hovedbestyrelse
Herman Høper 1913-1914 Kolding Raagelund Fyns Distrikt
Aage Rostrup
1915-1916
Aage Jacobsen 1916-1917
Georg V. Andersen
1917-1924K 3, K 5 og K 21
Skjold Billing 1924-1928Vendsyssel Distrikt
Carl Johan Thorsen 1928-1929
Ejler Jensen 1928-1931FDFs Hovedbestyrelse
Carl Johan Thorsen 1931-1932
Børge Jensen 1920-1933
Skjold Billing 1933-1933
vakant 1934-1935
Magnus Poulsen 1935-1941 FDFs Stab
E. Panduro Christensen 1941-1943
Henry Petersen 1943-1972
Kredsledere:Henning Vesterstrøm 1972-1980
Lars Køster Sørensen 1980-1987
Per Jessen 1987-1995
Bo Kundal Christensen 1995-1997
Tim Davidsen og
Peter Ræbild 1998-2001
Anneline Birch Friis 2002-2013
Anneline Birch Friis og Kent Nygaard 2013
Camilla Pelzer og Mike Jeppsen 2013-2019
Kristian Nørgaard Jensen 2019-
Formænd:(kredsbestyrelsen oprettet ved grundloven i 1935)
Carl Johan Thorsen 1935-1939
Magnus Poulsen 1939-1941
E. Panduro Christensen 1941-1943
L. H. Lauridsen 1943-1971
Henry Petersen 1971-1972
Vagn Jørgensen 1972-1983
Henning Vesterstrøm 1983-1985
Dennis Petersen 1985-1987
Helge Anthonsen 1987-1993
Kirsten Ottosen 1993-2003
Anders Peter Jørgensen 2003-2012
Kent Nygaard 2012-2013
Anders Peter Jørgensen 2013-2017
Anneline Birch Friis 2017-
Profiler:Børge Rosqvist: Distriktsleder i Amager Distrikt
Henning Elbirk: Leder af Radioens Drengekor

K 12s jubilæumsmarch til kredsens 25 års jubilæum.
100 års jubilæumsskrift.

Tjørnebakken omtalt i Danske Drenge i 1957.

Styrketal: År pigerdrengeialt
1906: 90 90
1908: 69 69
1912: 59 59
1913: 62 62
1914: 113 113
1915: 101 101
1916: 112 112
1917: 65 65
1918: 96 96
1919: 143 143
1920: 119 119
1921: 110 110
1922: 105 105
1923: 97 97
1924: 130 130
1925: 114 114
1926: 98 98
1927: 99 99
1928: 92 92
1929: 107 107
1930: 103 103
1931: 91 91
1932: 95 95
1933: 80 80
1934: 59 59
1935: 44 44
1936: 53 53
1937: 87 87
1938: 142 142
1939: 151 151
1940: 164 164
1941: 208 208
1942: 138 138
1943: 127 127
1944: 123 123
1945: 135 135
1946: 115 115
1947: 108 108
1948: 107 107
1949: 115 115
1950: 121 121
1951: 115 115
1952: 145 145
1953: 145 145
1954: 146 146
1955: 128 128
1956: 112 112
1957: 115 115
1958: 110 110
1959: 94 94
1960: 96 96
1961: 71 71
1962: 81 81
1963: 84 84
1964: 87 87
1965: 90 90
1966: 82 82
1967: 72 72
1968: 63 63
1969: 67 67
1970: 67 67
1971: 58 58
1972: 72 72
1973: 64 64
1974: 87 87
1975: 87 87
1976: 56 56
1977: 58 58
1978: 59 59
1979: 46 46
1980: 38 38
1981: 4 29 33
1982: 21 33 54
1983: 22 29 51
1984: 26 26 52
1985: 17 25 42
1986: 17 25 42
1987: 13 24 37
1988: 13 35 48
1989: 7 32 39
1990: 18 38 56
1991: 14 32 46
1992: 15 36 51
1993: 12 38 50
1994: 14 33 47
1995: 14 36 50
1996: 17 34 51
1997: 11 27 38
1998: 13 22 35
1999: 18 19 37
2000: 0
2001: 0
2002:12 8 20
2003:15 17 20
2004: 22 18 40
2005: 24 24 48
2006: 23 27 50
2007: 21 31 52

I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.

Medlemstal:Datopigerdrengeialt
31.12.2007:223153
31.12.2008:131629
31.12.2009: 35
31.12.2010:28
31.12.2011:29
31.12.2012:34
31.12.2013:44
31.12.2014:40
31.12.2015:32

I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Medlemstal:PeriodeIalt
1.1.-31.12.2016:44
1.1.-31.12.2017:33
1.1.-31.12.2018:33
1.1.-31.12.2019:30
1.1.-31.12.2020:32 - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet 30Se note.
1.1.-31.12.2021:30 - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet 28Se note.
1.1.-31.12.2022:36 - Ved udgangen af 2022 var medlemstallet 31
1.1.-31.12.2023:35 - Ved udgangen af 2023 var medlemstallet 29

Kredsnummer: 180601.

Note: I ”Hvad en Sektionsfører skal vide!” fra 1914 beskrives kredsens tilhørsforhold med sogne og skoler.

1940

Artikel nr. 383 - oprettet 20. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg