K 5

Oprettet: 21. oktober 1919

Sogn: Aldersro (Taksigelseskirken), Københavns kommune.

Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Rosenborg)

Lejr: Brinken i Kollerød

kredsbillede.

Historie: K 5 i perioden 1908-1916.
Kreds i sognet 1915-1917.

Kredsførere:Alfred Nørfelt 1919-1921
Edward Brabrand 1921-1923
Hans Olsen 1923-1927
Einar Brasen 1927-1929
Svend Møller (kst) 1929-1930
Otto Jespersen 1930-1931
Svend Møller (kst) 1931-1932K 25 og Hovedbestyrelsen
Kaj Thøfner 1932 Hovedbestyrelsen, F. 6, K 7 og Stouby
Svend Møller (kst) 1932-1933
Torben Højland (kst) 1933
John Frausing (kst) 1933
Aage Madsen 1933-1937
Knud Hvidt Nielsen 1937
John Frausing (kst) 1937-1938
Oluf Sell 1938-1953Østerbro Distrikt
Eduard Pedersen 1953-1960 Østerbro Distrikt
Sven Rasmussen 1960-1968
Ole Schrøder 1968-1970 Østerbro Distrikt
Sven Rasmussen 1970-1972
Kredsledere:Erik Nielsen 1972-1974
Jan Bjørnson, Jørgen Cato og Leif Nielsen 1974-1976
Sven Rasmussen, Erik Nielsen og Jan Bjørnson 1976-1979
Erik Nielsen 1979-1981
Bjarne Timm 1981-1983
Sven Rasmussen 1983-1985
Mogens Bjørnson 1985-1988
Leif Nielsen 1988-1989
Bjarne Timm 1989-1997
Martin Gabrielsen 2003-2007
Niels Mathiesen 2007-2015
Niels Mathiesen og Melissa Sourial 2015
Melissa Sourial 20152021
Peter Romdal og René Torstensen 2015-2022
Peter Romdal 2022-
Formænd:(kredsbestyrelsen oprettet ved grundloven i 1935)
Magnus Larsen 1937-1943
G. Rørdam Bonnevie 1943-1948
Oluf Sell 1948-1951
Børge Danquard 1951-1972
Henning Jørgensen 1972-1987
Sven Rasmussen 1987-1988
Erik Nielsen 1988-1997
Bjarne Timm 1997-2004
Briang Hillebrand 2004-2017
Mogens Bjørnsom 2017-2019
Nina Gjerulff 2021-2022
René Kjeld Torstensen 2022-2023
Peter Skov Romdal 2023-

Brinken (klik)

Medlemstal: År pigerdrengeialt
1920: 64 64
1921: 122 122
1922: 154 154
1923: 131 131
1924: 111 111
1925: 125 125
1926: 136 136
1927: 130 130
1928: 123 123
1929: 157 157
1930: 174 174
1931: 166 166
1932: 115 115
1933: 140 140
1934: 122 122
1935: 67 67
1936: 99 99
1937: 70 70
1938: 75 75
1939: 98 98
1940: 152 152
1941: 202 202
1942: 180 180
1943: 122 122
1944: 113 113
1945: 164 164
1946: 104 104
1947: 114 114
1948: 104 104
1949: 88 88
1950: 83 83
1951: 84 84
1952: 91 91
1953: 106 106
1954: 107 107
1955: 117 117
1956: 121 121
1957: 103 103
1958: 117 117
1959: 122 122
1960: 108 108
1961: 94 94
1962: 97 97
1963: 91 91
1964: 120 120
1965: 104 104
1966: 85 85
1967: 85 85
1968: 85 85
1969: 96 96
1970: 85 85
1971: 57 57
1972: 40 40
1973: 32 32
1974: 37 37
1975: 32 32
1976: 24 24
1977: 34 34
1978: 22 22
1979: 20 20
1980: 22 22
1981: 22 22
1982: 22 22
1983: 22 22
1984: 40 40
1985: 32 32
1986: 2 29 31
1987: 4 25 29
1988: 4 23 27
1989: 3 25 28
1990: 3 22 25
1991: 6 22 28
1992: 20 20
1993: 21 21
1994: 1 25 26
1995: 1 21 22
1996: 1 20 21
1997: 3 14 17
1998: 8 20 28
1999: 14 15 29
2000: 13 13 26
2001:9817
2002: 11 8 19
2003:7 6 13
2004: 5 6 11
2005: 1 9 10
2006: 4 11 15
2007: 3 10 13

I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.

Medlemstal:Datopigerdrengeialt
31.12.2007:5914
31.12.2008:61117
31.12.2009: 22
31.12.2010:28
31.12.2011:21
31.12.2012:
31.12.2013:21
31.12.2014:23
31.12.2015:27

I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Medlemstal:PeriodeIalt
1.1.-31.12.2016:29
1.1.-31.12.2017:28
1.1.-31.12.2018:31
1.1.-31.12.2019:32
1.1.-31.12.2020:35 - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet 27
1.1.-31.12.2021:39 - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet 28
1.1.-31.12.2022:42 - Ved udgangen af 2022 var medlemstallet 38
1.1.-31.12.2023:44 - Ved udgangen af 2023 var medlemstallet 37

Kredsnummer: 180503.1955: K 5 på Lyngbyvej.

Artikel nr. 633 - oprettet 20. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg