K 9
Genstart i 2011

Af Lasse Nybo

Formand Leif Sonntag tog i forbindelse med kredsen 100 år jubilæum i 2011 initiativ til at genstarte kredsen arbejde efter en lang periode i dvale. Men en mand og 6 børn er ikke en kreds, og derfor kontaktedes Landsforbundet, der via Martin Sørensen og Daniel Engsvang samlede en opstartsgruppe, hvor jeg takkede ja til at blive kredsleder grundet den tillid og det lederskab førstnævnte mindede mig om, da jeg var hans leder i hans seniorvæbnertid i FDF Aulum.

"Skjold" i Bøndernes Hegn
I lederflokken sled vi kanterne og de værste uvaner ned vi havde lært i vores syv forskellige kredse og tog hele tiden nye initiativer for at udvikle kredsen og tiltrække børn og unge til kredsen. Vi kom ud med en variant af legens dag, hvor vi på uge møderne med FDF i baggårde skabte synlighed omkring vores åbne og inkluderende fællesskab.
Anna kirke præster med flere talte vores sag for andre forældre og vi tog på weekendture til Skjold og sommerlejr i det første år og mange kom til. 

Undervejs tog vi fat om formålet i børneskum grupper, hvor vi talte om dagens ord, fordi vi ville finde et nyt andagtsformat, hvor vi dialogisk træner børn og unge til reflektere og tale sammen om de bibelhistoriske pointer inden vi sammen rundende af med fadervor, selvom det ikke er alle børn, der har den med hjemmefra. 

Vi har været velsignet af vores praktiske nysgerrige og eksperimentere tilgang, så når forældre til børn med autisme henvendte sig tog vi dem seriøst og fandt et format. Når en ny borgeralliance springer op af jorden var meldte vi os ind fra start af fordi vi vil "de andre" og det lokale samfund. Når kommunen har spurgt til, hvem der gerne vil have guidet børn i udsatte positioner til kredse har vi opsøgt opgaven og har kunnet organiseret os ud af det, fordi de frivillige voksne på deres præmisser byder ind og har meget på hjertet. 

Referencer:
Lasse Nybo
Skjold

FDF - Artikel nr. 5061 - oprettet 15. februar 2018 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg