FDF 1902 - 1927...

1902:

Frivilligt Drenge-Forbund stiftes på Frederiksberg den 27. oktober, som det første uniformerede  børnearbejde i Danmark af aktitekt Holger Tornøe og stud. teol Ludvig Valentiner.

1903:

Åbningsmødet afholdtes den 14. februar for en særlig indbudt skare af personer.

Første drengemøde afholdes den 19. februar under stor begejstring.

1904:

Arbejdsstoffet i disse år er: gymnastik, marchture, eksercits, bibelarbejde, svømning og roning.

1905:

Nye kredse startes i København og provinsen.

FDFs første landkoloni Jomsborg oprettes.

Landsforbundet Frivilligt Dremge-Forund stiftes med formålsparagraffen: "At berede vejen for Kristi riges udbredelse blandt drenge".

1906:

Medlemsbladet DANSKE DRENGE udkommer for første gang.

1908:

FDF tæller nu 5000 medlemmer i 55 kredse. Kredsene ejer 15 både, 20 orkester og 5 sommerlejre.

1909:

FØRERBLADET udkommer for første gang.

Ludvig Valentiner bliver landsforbundets formand (til 1954).

Holger Tornøe ansættes som FDFs første forbundssekretær.

1910:

FDF var opdaget af offentligheden, anerkendt og omfattet med forventning.

Landsforbundets fane indvies.

1911:

Cand. teol. Aage Rostrup bliver leder af FDF i København.

1912:

FDF fejrer 10 års jubilæum. 6200 drenge i 65 kredse. Store festligheder.

1913:

Axel Bang bliver FDFs første forbundssekretær over en længere periode, senere bliver Bang FDFs første generalsekretær.

1914:

Førerne indkaldes til militærtjeneste på grund af mobilisering i forbindelse med 1. verdenskrig.

Flere sommerlejre aflyses af den grund.

1915:

En storstilet kampagne "FDF-korstoget" sættes i gang for at få flere medlemmer.

1916:

FDF får sit forbundskontor i lokaler i Valkendorfsgade 36.

March- og lejrsangbogen udkommer for første gang.

1917:

Danske Drenges Sangbog udkommer for første gang.

Rudolf Bruhn skriver "Langt over lande".

1918:

Rudolf Bruhn dør, ramt af den spanske syge. Hans bøger bliver den helt store succes, blandt dem: "I sommerlejr". De udgives på FDFs forlag: Danske Drenges Forlag.

FDF har sin egen boghandel.

1919:

Væbneridrætten indføres som arbejdsstof (lejrliv, pionerarbejder, madlavning m.v.).

Den grå forbundsbluse indføres for væbnere. Den afløser sømandsblusen, som dog benyttes af piltene en del år endnnu.

1920:

Flere forbundssekretærer ansættes i de kommende år.

Sønderjyllands genforening. FDF sender sit store "Sønderjyllandshold" på en 14-dages tur i landsdelen.

1921:

Den første store væbnerlejr holdes ved Helsingør.

Der ansættes en forbundsinstruktør i gymnastik.

KFUM-spejderne og FDF sammesluttes, men det holder kun i knapt, et år.

1922:

"Lejrsport for drenge" den første håndbog om denne aktivitet udgives i 2 bind.

1923:

Første instruktionslejr i lejrsport holdes ved Julsø og Himmelbjerget (det senere SLETTEN).

1924:

Poul Schou bliver forbundssekretær.

1925:

FDFs første orkesterstævne holdes i Århus.

1926:

FDFs første Marselisborglejr holdes i Hørhaven ved Marselisborg.

ca. 2200 væbnere deltager. Kong Christian X besøger lejren.

1927:

For overskuddet fra Marselisborglejren erhverves 14 tønder land ved Himmelbjerget. Det bliver begyndelsen til SLETTEN.

25 års jubilæumsfester over hele landet.