Indvielsen af Frederiksberg banneret i 
Frederiksberg Slots Eksercerhus 11. marts 1906.