FDF 1928 - 1952...

1928:

Den første kreds startes på Færøerne.

1929:

Landsførerstævne med flere hundrede deltagere på Nyborg Strand.

1930:

Første kammeratsskabslejr med 190 deltagere holdes på SLETTEN.

1931:

Landsorkesterstævne i Vejle.

1932:

2. Marselisborglejr.

1933:

Regeringen indfører uniformsforbud under indtryk af den politiske situation i Danmark og resten af Europa. Alle over 14 år må ikke længere bære uniform.

1934:

Uniformsforbudet ophæves for bl.a. FDF.

1935:

Landsorkesterstævne i Ålborg.

1936:

Harald Østbergs bog VÆBNERIDRÆT udkommer.
Et par År efter udkommer "Idebog for poge- og filteføreren".

1937:

FDF 35 år.
3. Marselisborglejr, hvor piltene deltager. Kongeparret og kronprinseparret besøger lejren.

1938:

Patruljeførerstævne i København.

1939:

Slettehytten indvies.
Landsorkesterstævne i København.

1940:

Landsmøde holdes under indtryk af 2. verdenskrig. Få dage efter er Danmark besat. Fem mørke år - også for FDF.

1941:

Landsførerstævne. Kammeratskabslejr.
Missionsudvalget dannes.

1942:

Forbundskontoret flytter til Frederiksborggade.
Der holdes bavnelejre over hele landet i stedet for landslejr.
1. LAPAKU (LAndsPAtruljekonKUrrence) på SLETTEN.

1943:

Vanskeligheder med FDF-arbejdet på grund af krigen.
FDF-Samvirket oprettet (Forening af gamle FDF-drenge).

1944:

Mange førere deltager aktivt i modstandsbevægelsen.

1945:

FDF gik styrket ud af krigen.
11 unge FDFere mistede livet og mange havde været i fængsel.

1946:

5. landsorkesterstævne i Odense.

1947:

4. Marselinsborglejr.
Kong Frederik IX bliver FDFs protektor.

1948:

FDFs arbejde i Sydslesvig vokser og bliver anerkendt af myndighederne.

1949:

FDF køber eget hus og flytter til Hjalmar Brantings Plads 6.

1950:

Kongen besøger FDFs hus.
6. landsorkesterstævne i Århus.

1951:

SLETTEN udbygges med bl.a. gymnastiksal.

1952:

50 Års jubilæum.
5. Marselisborglejr.