Test din historiske viden om FDF.

Og
vind en bog om Jomsborg ved 50 rigtige...  Max. 1 pr. person.

Se præmien klik her.


01. Hvilken dato er FDF stiftet ?
    

02. I hvilket år udkom March & Lejr første gang ?
    

03. Hvem var FDF’s formand i gennem 45 år ?
    

04. Hvem kaldte FDF for ”Fars egne drenge” ?
    

05. Hvem var F.A Schleppegrell i FDF ?
    

06. Hvornår afholdtes den første Julsølejr ?
    

07. Hvor mange Landslejre afholdt FPF inden sammenlægningen ?
    

08. Hvad hed den form for ” Landslejr ” man afholdt under besættelsen ?
    

09. Hvad hed FDF første egen grundmuret bygning ?
    

10. Hvad hedder FDF egen Ø ?
    

11. Egtvedpigen genopstod i 1965 i forbindelse med hvad ?
    

12. Et kalkværk blev i 1907 til sommerlejr, hvad hed den ?
    

13. FDF’s Ydre missions arbejde havde et bladet der udkom d. 27
      i hver måned, hvad hed det ?
    

14. Væbnerne landsdyst fra 1942 – 66 hed ?
    

15. FPF ’s generalsekretær hed ?
    

16. FDF blev til et Landsforbund i 1905, men startede i 1902 på ?
    

17. Hvad hed FDFs løsen ?
    

18. FDF Motto er: For den danske ungdom – Gud til ære.
      Hvad hed det inden sammenlægningen ?
    

19. Hvad er FDF’s formål ?
    

20. Hvad hedder FDF’s stifter ?
    

21. Nævn to af de steder FDF’s kontor har ligget ?
    

22. I FDF hed det pilte, hvad hed det i FPF ?
    

23. Hvor mange Marselisborglejre har FDF afholdt ?
    

24. Det første landsorkesterstævne i Århus  var i år ?
    
 

25. Hvem bar tre femtakket stjerner ( sølv ) på den Grå forbundsdragt?
    

26. FDF’s første blad er udkommet fra 1906, hvad hed det ?
    

27. Hvilket år er FPF stiftet ?
    

28. Hvad hed FPF’s Ledertræningscenter ?
    

29. Hvad hedder FDF’s Bycenter og Friluftscenter ?
    

30. Hvem er FDF’s protektor ?
    

31. Hvornår blev væbneridrætten indført i FDF ?
    

32. Hvad hedder FDF’s første sommerlejr fra 1905 ?
    

33. På Bautahøj i 1909 fandt nogle førere på et blad, hvilket var det ?
    

34. Efter Danske Drenges Sangbog og inden Syng Blåt
      var der en sangbog, hvad hed den ?
    

35. Hvad hed FDF’s første generalsekretær ?
    

36. Til Grå forbundsdragt havde Pilte grønne tørklæder,
      hvilken farve havde Poge ?
    

37. Hvad hed de bukser der hørte til den Grå forbundsdragt?
    

38. Har FDF brugt geværer til eksercits ?
    

39. Var gymnastik en af FDFs faste aktiviteter ?
    

40. Har FDF haft er særlig senioruniform med slips ?
    

41. Hvem har været formand for FPF ?
    

42. Har FDF udgivet drengebøger ?
    

43. Hvor stor er Sletten i tdr. land ?
    

44. Hvornår blev FDF og FPF sammenlagt til et Landsforbund ?
    

45. Hvad hedder FDF’s egen Højskole ?
    

46. Har FDF haft egen badeanstalt ?
    

47. Hvem forpagtede FDF Depotet inden det blev ”Hjalmar” ?
    

48. FDF’s kendteste sommerlejrbygning hedder Bjørnebo, hvorfor det ?
    

49. Hvor må FDF bære split flag  med et FDF skjold på et anker ?
    

50. I hvilken anledning blev Holger Tornøe og Ludvig Valentiner
      udnævnt til ridder ?
    


Navn:
Kreds:

Alder:

Adresse:

Postnr:

By:

Tlf:

E-mail: