Kreds: F 1

Oprettet:
....... 27. oktober 1902:
1909 sammenlagt med 4. kreds
1972 kreds under FPF
 
Sogn:........... Sct. Lukas sogn 1. distrikt 1902 - 1908
Solbjerg 1908-1941
Lindevang 1926-
 
Kredsførere:   Se også:
Ludvig Valentiner 1902-1904 personregister
Holger Tornøe 1904 personregister
C. Chr. Gravesen 1906-1909  
P. Kragh-Møller 1909-1910 (4. kreds)
Johs. Gravesen 1910-1911  
Blædel 1911  
Knud Hoppe 1911  
J. Keiding 1912  
E. Torstensen 1913-1917  
Johan Hauch 1917-1918  
J. Arberg 1918-1919  
Sv. Groth 1919-1920  
Poul Emil Holm 1920- personregister
Th. Matthiesen 1922-1925  
Sv. Pedersen 1925-1931  
Hans. Jonsen (S) 1931-1933  
Marius Vandborg 1933-1937 FDFs HB
Poul Beck 1937-1938  
Hans Kruse 1938-1939  
Poul Christensen 1939-1941  
W. Bastiansen 1941-1942  
Pauli Hansen 1941-1947  
Knud Foged Jensen 1947-1949 Tjæreborg
Jens Oluf Jensen 1949-1950  
Knud Foged Jensen 1950-1951  
Gregers Oldenburg 1951-1955 Vordingborg
Knud Foged Jensen 1955-1959  
P. V. Jørgensen 1959-1965  
Sv. Aa. Mogensen (S) 1965-1966  
Jens Oluf Jensen 1966-1969  
Erik Rasmussen 1969-1977 Frb. Dist.
     
Kredsledere:    
Henrik Mogensen 1977-1981 Esbjerg Musikkreds
Henrik Dorf og Lars R Hansen 1981-1987  
Svend Duckert og Jesper Arevad 1988-1989  
Erik Schønherr og Jesper Arevad 1989-1991  
Erik Schønherr og Svend Duckert 1991-1993  
Erik Schønherr 1993-1997  
Susanna Kullas, Brit Marcussen og Carsten Gringer 1997-1999  
Susanna Kullas og Carsten Gringer 1999-2004
Allan Lorentzen og Carsten Gringer 2004-2005  
Allan Lorentzen 2005-2009  
Jesper Henrik Schønherr 2009-  
     
Formænd:    
C. Chr. Gravesen -1927-  
Poul Wassmann -1938  
W. Bastiansen 1938-1946  
Pauli Hansen 1946-1947  
E. Nyeland Jensen 1947-1951  
S. B. Damsholt 1951-1955 F 3 og F 4
Gregers Oldenburg 1955-1972  
Ole Dorf Petersen 1972-1977  
Mette Arevad 1977-1981  
Gurli H. Hansen 1981-1983  
Jette Palsbo 1983-1986  
Gitte Jensen 1986-1987  
Torben Kullas 1987-1992  
Hanne Vilstrup 1993-1996  
Birgit Kristensen 1997-2002  
Jan Schlosser 2002-2006  
Tim Kjeldsholm 2006-
 
Profiler:
Svend Auken miljøminister og folketingsmedlem har været medlem af F 1.
 
Lejr: Lejrgrund ved Særløse
 
Styrketal: År Piger Drenge Ialt
  1912   180 180
  1913   181 181
  1914   184 184
  1915   124 124
  1916   121 121
  1917   87 87
  1918   88 88
  1919   86 86
  1920   69 69
  1921   56 56
  1922   75 75
  1923   110 110
  1924   98 98
  1925   97 97
  1926   80 80
  1927   80 80
  1928   80 80
  1929   90 90
  1930   88 88
  1931   83 83
  1932   95 95
  1933   97 97
  1934   111 111
  1935   98 98
  1936   113 113
  1937   129 129
  1938   95 95
  1939   42 42
  1940   77 77
  1941   70 70
  1942   61 61
  1943   106 106
  1944   116 116
  1945   123 123
  1946   160 160
  1947   110 110
  1948   101 101
  1949   77 77
  1950   73 73
  1951   79 79
  1952   79 79
  1953   101 101
  1954   146 146
  1955   107 107
  1956   97 97
  1957   121 121
  1958   58 58
  1959   101 101
  1960   107 107
  1961   100 100
  1962   95 95
  1963   106 106
  1964   101 101
  1965   90 90
  1966   84 84
  1967   83 83
  1968   78 78
  1969   70 70
  1970   63 63
  1971   91 91
  1972   100 100
  1973 24 89 113
  1974 48 85 133
  1975 62 93 155
  1976 64 86 150
  1977 58 68 122
  1978 56 65 121
  1979 46 56 102
  1980 49 70 119
  1981 53 70 123
  1982 79 77 156
  1983 87 84 171
  1984 75 77 152
  1985 79 66 145
  1986 69 67 136
  1987 48 73 121
  1988 60 59 119
  1989 59 65 124
  1990 48 36 84
  1991 34 29 63
  1992 36 29 65
  1993 30 19 49
  1994 30 20 50
  1995 34 28 62
  1996 23 29 52
  1997 33 30 63
  1998 27 27 54
  1999 28 20 48
2000 22 15 37
2001 34 19 53
  2002 20 11 31
  2003 16 10 26
  2004 16 10 26
  2005 17 8 25
  2006 11 11 22
  2007 8 9 17
  2008 8 8 16
  2009 11 6 17