Væbnersangen:

Væbnersangen er skrevet i 1915 til afslutningsfesten for sektions-
førerskolen i København.
- Tekst: Rudolf Bruhn
- Musik: Erik Christensen
   

Teksten til væbnersangen:

1.

Væbner er vi - du og jeg -
Væbner kan vel ridder vorde,
men dog ej fra gadens horde,
kun ad pligtens lige vej.
Skjold og værge her vi vandt:
Ret kun ryggen og tal sandt !


2.

Væbner er vi - du og jeg -
vi vil vinde ridderspore
ved at tjene kun det store
på de mindste pligters vej.
Den, som byder, lyder først;
den, som tjener, han er størst.

3.

Væbner er vi - du og jeg -
vi får len i Danmarks rig;
hvad vi når kan ingen sige,
bare fremad går vor vej.
Væbner ! følg din Herres bud !
Væbner ! gå din gang med Gud !