Ludvig Valentiner.
Som søn af bankdirektør Jul. Valentiner

Født: 10. maj 1881
Død: 22. april 1959

Ordineret medhjælper ved
Frederiksberg kirke 1906 - 1910
Kaldskapellan i Odder 1910 - 1916
Sognepræst i Viby (Fyn) 1916 - 1951
Provst Bjerge-Aasum Herred 1923 - 1951
Sognepræst i Mesinge 1925 - 1951

Ridder af Dannebrog
(modtaget som FDFer i 1927)


Ridder af 1. grad af Dannebrog
(modtaget i 1952 ved pensionering) *

Medlem af FDFs første bestyrelse 1902 - 1905

Medlem af FDFs hovedbestyrelse
- sekretær 1905 - 1909
- formand 1909 - 1954
- livsvarigt medlem og æresmedlem fra 1954

Formand for Sjællands Central 1908 - 1915

Distriktsleder for 7. distrikt (Fyn) 1922 - 1928

Kredsfører i F 1 1902 - 1904
Kredsfører i F 3 1905 - 1910
Kredsfører i Odder 1911 - 1916

Redaktør af Danske Drenge
1907 - 1909 og 1910 - 1912

Gift 3. juni 1910 med Elisabeth født 15. november 1889 som datter af provst V. Glahn.