FDF Museet på Jomsborg har løbende arbejdet på FDFs Visuelle Museum (FVM), som et elektronisk museum, hvor faktuelle oplysninger over kredse, distrikter og Landsforbund.

I FVM kan man finde oplysninger om kredsledere, formænd, distriktsledere, HB, stabsfolk, redaktører, lejrchefer, medlemstal og de respektive årstal.

I databasen findes desuden historisk materiale om forbundets historie, som løbende udvikles, man kan se forbundsdragtens reglementer, forlaget, publikationer og meget mere.

I alt er FDFs Visuelle Museum i dag på ca. 4000 filer med data, heraf er ca. 650 biografier på HB, stabsfolk og distriktsledere m.fl. samt over 800 kreds registreringer. Desuden har vi udvidet med en historisk årstals database.

Der findes kun oplysninger af FDF mæssig karakter i databasen.

Databasen findes i kopi på de 2 øvrige FDF Museer i Randers og på Sletten.